Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

MKZ NSZZ "S" Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych

w przygotowaniu