Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków

NSZZ Solidarność

Organizacja Marynarzy Kontraktowych NSZZ "S"

Organizacja
Marynarzy Kontraktowych NSZZ "S"

ul. Szarotki 8
71-604 Szczecin

tel.: +48 91 422 02 02

E-mail:
biuro@nms.org.pl

www.omk.org.pl